kontejnery maloobjemové - ceník platný od 1.3.2019
název cena v kč bez dph
Objem 3 m3 stavební suť bez příměsí 2.100,-
Objem 3 m3 znečištěná suť 2.400,-
Objem 3 m3 zemina 2.100,-
Objem 3 m3 živice 3.100,-
Objem 3 m3 komunální odpad 2.800,-
Objem 3 m3 dřevo,zeleň 1.900,-
Objem 6 m3 komunální odpad 3.600,-
Objem 10 m3 komunální odpad bez suti 4.400,-
Objem 10 m3 komunální odpad nad 2 t - účtováno dle váhy 2.300,- / 1 t
Objem 10 m3 dřevo čisté bez odpadu 2.500,-
dovoz betonu v Praze - paušál do 4,5 t 1.000,-
1 km mimo hranici Prahy 24,-
1 hodina doprava materialu v Praze, nájem vozu 650,-
Objem 6 m3 stavení suť bez příměsí do 7 t 3.300,-
Objem 6 m3 znečištěná suť do 7 t 3.700,-
Objem 6 m3 zemina do 7 t 3.300,-
Objem 6 m3 živice 4.400,-
dovoz betonu v Praze - paušál do 7 t 1.500,-
1 km mimo hranici Prahy 28,-
1 hodina doprava materialu v Praze, nájem vozu 800,-
Pronájem kontejneru nad 5 dní bez výměny 100,- / den
Příplatek státní svátky a víkendy (za kontejner či dopravu) 150,-